Общи условия на този сайт  (v1.0 / 03.04.2018)

          Добре дошли!

          Обработваме, съхраняваме и унищожаваме личните данни, съгласно всички изисквания на закона.

 

          Както всеки резултат от творческа дейност, така и този сайт, е „изтъкан“ от елементи, които са защитени от Авторското право.

          Използването на визуални елементи или код от този сайт е абсолютно забранено!

 Текстовете (публикуваното съдържание) може да се цитират, като се посочва източника.

 Позволено е да се цитира и разпространява информация в социални мрежи, енциклопедии, блогове и медии.

 

В този сайт са използвани елементи на:

© Gergana Genova, Adobe STOCK, “Sofia Public Mineral Baths - detail” (Включително частите и елементите от нея), (Получател: ALEGZANDER LLC);

© greens87, Adobe STOCK, Sofia skyline and landmarks silhouette;

© Типографията е защитена с авторски права на шрифтовете на техния автор!

 

Service and Trade Marks:

Биенале на София  Sofia Biennale ®

SOFIA BIENNALE     SANCTA SOPHIA, SAPIENTIAE DEI    БИЕНАЛЕ НА СОФИЯ    МЕЖДУНАРОДНО СОФИЙСКО БИЕНАЛЕ НА ИЗКУСТВАТА   СОФИЯ   INTERNA-TIONAL ARTS BIENNIAL OF SOFIA ®

Биенале на София  Sofia Biennale ™

 

 

Общи правила.

Права

      Copyright © Всички права запазени 2018 Фондация Биенале на София

Site by  ALEGZANDER   LLC