Имуществото на фондация „Биенале на София“ се състои от:

 

1. учредителното дарение;

2. дарения и завещания;

3. доходи от собствена дейност, осъществявана по законоустановения ред;

4. субсидии, помощи, спонсорство и други доходи, получени в съответствие със закона;

5. право на собственост и ограничени вещни права, парични средства, ценни книжа, взе-мания, търговски марки, авторски права и други имуществени права, придобити по реда, определен от закона.

 

 

 

Общи правила.

Права

      Copyright © Всички права запазени 2018 Фондация Биенале на София

Site by  ALEGZANDER   LLC