Съобщения

 

С цел избягване на евентуални злоупотреби и спекулации с името на фондацията, желаем да акцентираме, ЧЕ:  Фондация „Биенале на София“ не използва „мисионери“ и пратеници, които да измолват и събират дарения в полза на фондацията, срещу дарствен билет или друг документ!     Председател:  /п/

15.04.2018

 

Публично обявление на Фондация „Биенале на София“:

На основание чл. 38, ал. 3 от Закона за счетоводството, Фондация „Биенале на София“ с БУЛСТАТ: 177147195, обявява, че за 2017 година не е осъществявала дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Настоящото да се счита за публично обявление и обнародване. Председател:  /п/

10.03.2018

 

 

 

Общи правила.

Права

      Copyright © Всички права запазени 2018 Фондация Биенале на София

Site by  ALEGZANDER   LLC