Ние сме творци-ентусиасти, вярващи в мощта на съзидателното, в силата на изкуството; че всичко произлиза от него. Това, е което остава след нас. Икономиката, високата добавена стойност, са краен продукт именно от него – изкуството, във всичките му проявления – изобразителното изкуство, кино, дизайн, архитектура, литература…

           София - столицата (правилно изписвана Sophia на латиница до около 20-те години на ХХ век) – т.е. Премъдростта Божия (смисълът на името на нашия град), е най-старият град в Европа и единствен, носещ името на Неговата Премъдрост (погрешно възприето с представата за Светицата София и нейните дъщери), остава извън списъка на културните градове, в които се провежда биенале.

            Тук сме да поправим това.                                                Биенале на София

 

 

                На 3 март 2017 г., в столицата, КИРИЛ СТОЯНОВ извършва Дарствен акт, като учредява фондация „Биенале на София“ (Sofia Biennale Foundation) - българско юридическо лице с нестопанска цел, в частна полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която да бъде вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд, като целите, средствата, устройството и дейността ѝ се уреждат от Учредителния акт и допълнителни правилници.

Общи правила.

Права

      Copyright © Всички права запазени 2018 Фондация Биенале на София

Site by  ALEGZANDER   LLC