Фондация „Биенале на София“ преследва следните цели

 

Основна цел: Планиране, подготовка, организиране и провеждане на международно Биенале на София, в областта на изкуствата, в неограничен брой издания.

Също:

1. Развитието и утвърждаването на културата;

2. Развитието на изкуствата – изобразителното изкуство (визуални изкуства) в т.ч. изящни изкуства, фотография, кино, дизайн и др.; архитектура, драма, танцувално изкуство, музика, други.

3. Развитието и утвърждаването на столичния град, като постоянна културна дестинация (средище) от местно и световно значение;

4. Подпомагане на столичната икономика, посредством чуждестранни посетители с цел културен туризъм, чрез организирането на международни изложения на изкуствата, изложби, БИЕНАЛЕ и други събития;

5. Развитие на отношенията с национални и чуждестранни, частни и обществени културни организации и учреждения;

6. Подпомагане дейността на учрежденията, ангажирани по опазване паметниците на културата, културните ценности и културното материално и нематериално наследство, като цяло;

7. Насърчаване на нормативна инициатива по настоящите цели;

8. Повишаване престижа на артистичните професии.

 

 

Общи правила.

Права

      Copyright © Всички права запазени 2018 Фондация Биенале на София

Site by  ALEGZANDER   LLC